Általános Szerződési Feltételek

Elállási jog

A Vásárló a szerződéstől a 17/1999 kormányrendeletben foglaltak szerint 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított 3 hónapon belül gyakorolhatja. Ha ezen 3 hónapon belül sor kerül a tájékoztatásra akkor , a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet Ön szeretett volna. Az ilyen esetekben természetesen az áru értékére pénz visszafizetési garanciát vállalunk, melynek érvényesítési módja a következő: Jelzi a termékkel kapcsolatos elégedetlenségét Ügyfélszolgálatunkon. - Bontatlan és sértetlen terméket minden esetben visszaveszünk!

 

Jótállás

A jótállási határidő a 151/2003 kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a fogyasztási cikkfogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - magyar nyelvű jótállási jegyet átadni. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási igény esetén a vevő kérheti.

a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a webáruház a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a jótállási igény nem érvényesíthető. A jótállási igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető. Ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.(151/2003 Korm. rendelet,49/2003 VII. 30 GKM rendelet) (A jótállás időtartama, valamint a szavatosság első 6 hónapja alatt a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.)

 

Garancia

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

"4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését."

A vásárlónak 8 munkanapig indok nélkül jogában áll a megrendelt terméket az áruház részére hiánytalanul visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet - Távollévők között kötött szerződésekről - értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. Áruházunk az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatja a vásárlónak.

Az elállási jog minden, postán vagy futárral szállított termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban, garancialevél kiállítása esetén azzal együtt érkezik vissza áruházunkhoz. A visszaküldéssel kapcsolatos csomagolási és postázási költségek a törvény szerint a vásárlót terhelik.

Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog az előre meghatározott időpontban szállást nyújtó (hotelszoba foglalás), szállítási (repülőjegy-foglalás, gépjárműbérlés), étkeztetési (pizzarendelés) vagy szabadidős szolgáltatások (koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél, az olyan termékek esetén, amelyek egyedileg, a vásárló igényei szerint készültek, valamint romlandó élelmiszerek esetében.

A lemezen tárolt szerzői művek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek, higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kozmetikumok esetében akkor nem gyakorolhatja a vásárló elállási jogát, ha a csomagolást (védőfóliát) már felbontotta, vagyis a terméket már használatba vette.

Elállási szándékát a webáruház bármelyik elérhetőségén közölheti velünk.

Garanciát adunk minden termékre az átadástól számított 12 hónapig - kivéve ha a gyártó ennél hosszabb idejű garanciával hozza forgalomba termékét Magyarországon. Adatvédelem: A Vásárlók adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez bennünket). A szállítási árak tartalmazzák az áfát! Szállítási feltételeink változtatási jogát fenntartjuk!


- Az akkumulátorokra a megvásárlás napjától érvényes a garanciaidő.
- A garancia érvényesítéséhez nem szükséges szakszervizben beszereltetni az akkumulátort.
- Személyautó indító akkumulátorokra 35Ah-tól 100Ah-ig egységesen 2 év garanciát vállalunk.
- Teherautó esetében 100Ah-tól 230Ah-ig 18 hónap garanciát vállalunk.
Taxi és bérautó esetében 6 hónap a garanciaidő.
Motorkerékpár, szünetmentes akkumulátorok, meghajtó és munkaakkumulátorok esetében 6 hónap a garanciaidő.
- Téves vásárlás esetén 8 napon belül az árut kicseréljük, illetve visszavesszük, amennyiben a termék sérülésmentes!

Mire vonatkozik a garancia:


- Zárlat: az akkumulátorban 10 Volt a kapocsfeszültség.
- Szakadás: az akkumulátor feltöltött állapotban nem indítja az autót.
- Kapacitásgyengeség: az akkumulátor 100%-os töltöttségi állapotban 20%-nál nagyobb indítóáram (Amper EN) veszteség.

Garanciavesztéssel jár:


- Külsérelmi nyom: bevágás, repedés, törés.
- Folyadékveszteség: 2 éven belül teljesen kiszáradt akkumulátor. (Csak a kinyitható gondozásmentes akkumulátorok esetében.)
- Mélyen lemerített akkumulátor: Teljesen kisütött, télen megfagyott telepek.

Garanciális elbírálás:


- Az akkumulátort lehetőség szerint, teljes töltöttségi állapotban kell szakszervizeinkbe hozni.
- A lemerült akkumulátort minden esetben fel kell tölteni árammal, csak utána ellenőrizhető. Ez a folyamat minimum 24 órát vesz igénybe és esetleges költségekkel jár.
- A LEMERÜLT AKKUMULÁTOR NEM KÉPEZI A GARANCIA TÁRGYÁT!!!
- A bevizsgálásra leadott akkumulátor helyett, lehetőség szerint kölcsönakkumulátort biztosítunk.
- A lemerülés okai lehetnek:
      - Kis hatékonysággal működő generátor (13.8V alatt mért töltési áram).
      - Nem rendszeresen, esetleg rövid távokon használt autó.
      - Véletlenül bekapcsolva maradt fogyasztó.
      - Rejtett fogyasztó, esetleg az autóban fellépő zárlat.
      - Elöregedett önindító, mely túl nagy áramot kér az akkumulátortól.
      - Kontakthiba a saruknál, elöregedett testkábel (negatívkábel).
- Ha bevizsgálás után az akkumulátor jónak bizonyul, az autót is meg kell vizsgálni, hogy kiderüljön mi okozta a problémát.
- Az akkumulátor és az autó bevizsgálása, valamint az akku ki és beszerelése díjmentes.
- Ha az akkumulátor bevizsgálás előtt töltésre szorul, a töltés díja: 1.000Ft, kölcsönakkumulátor biztosítása esetén ez az összeg: 1.500Ft-ra módosul.
- Ha az akkumulátor töltés után a garancia feltételeinek megfelel, a töltés és a kölcsönakkumulátor biztosítása díjmentes.
- A garanciában kicserélt akkumulátorra, a jótállási és szavatossági feltételek a csere napjától újra érvényesek.

Alkatrész jólállás:

A jótállás, kellék szavatosság alapvető feltételei:
1. A vevő az üzletünkben vásárolta az alkatrészt.
2. A csomagolás sértetlen és nem szennyezett.
3. A beépítés a szerviz által igazoltan, szakszerű volt.
4. A beépítés a megfelelő gépkocsiba történt.
5. Rendeltetésszerű használat során hibásodott meg az alkatrész.
6. A jótállási, szavatossági idő még nem járt le.
 
A hibásnak vélt alkatrész elbírálásának menete:
1. Vásárlási számla vagy blokk ellenőrzése.
2. Beszerelési igazolás, szerviz számla, valamint szerelői szakvélemény áttekintése.
3. A reklamáció tárgyát képező alkatrész jelöléseinek megvizsgálása.
4. A hibásnak vélt alkatrész vizsgálata szemrevételezéssel. 
5. Szakértői bevizsgálást kérünk abban az esetben, ha az alkatrészt szemrevételezéssel nem 
tudjuk elbírálni. Pl. Porlasztócsúcs, gyújtáselektronika stb. esetén.
6. Jótállási, szavatossági jegyzőkönyv kitöltése.
7. Elbírálás, válasz:
- alaptalan jótállás, kellék szavatosság: (jegyzőkönyv felvétele indoklással)
- független vizsgálat: (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, független szakértő)
- alapos jótállás, kellék szavatosság. (az alábbiak szerint).
 
Alapos jótállás, kellék szavatosság:
1. – kicseréljük az alkatrészt, tartozékot egy hibátlanra.
2. – levásárlást ajánlunk.
3. – visszaadjuk az alkatrész eredeti vételárát.
 
Jótállás, kellék szavatosság elbírálást kizáró okok:
• a vásárlási számla vagy blokk elveszett
• nincs meg az alkatrész csomagolása
• sérült, olajos, stb. a csomagolás
• a jótállási idő túlhaladt
• a szakszerű beszerelésről nincs igazolás
• az alkatrész nem azonosítható
• az alkatrész természetes módon használódott el
• az alkatrészt be – vagy kiszereléskor megsértették
• az alkatrészt megbontották, külsérelmi nyomok vagy átalakítás látható
• nem a megfelelő gépkocsiba építették be.

 

Adatvédelem

Az Oilpower.hu internetes webáruház felületén, és az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. (név, cím, jelszó, email cím stb.). Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait az OilPower.hu felületén történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja. (Pl.: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

A Vásárlók adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez bennünket)

Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait az Oilpower.hu felületén történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja. (Pl.: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez).

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve az OilPower.hu szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az OilPower.hu mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az OilPower.hu bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti az
info@oilpower.hu címen.

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

Felelőséség korlátozása, kizárása

Az OilPower.hu webáruházat Nyeste Róbert János Egyéni vállalkozó üzemelteti és ellenőrzi. Mindent elkövet, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen. Nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, termékeink esetleges hibás árazásáért, elnézést kérünk, melyet azonnal kijavítjuk de felelősséget nem tudunk vállalni. Az autóalkatrészek, kenőanyagok árai folyamatosan változhatnak. Amennyiben nagyobb értékű terméket rendel, kérem érdeklődjön az árról, telefonon. vagy emailben.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az OilPower.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

Szerzői és felhasználási jogok

Az OilPower.hu honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak Nyeste Róbert János Egyéni vállalkozó - előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása csak Nyeste Róbert János Egyéni vállalkozó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az illusztrációk szerző jogi védelem alatt állnak. A terjesztés és sokszorosítás jogával Nyeste Róbert János Egyéni vállalkozó rendelkezik. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történő archiválását követően is teljes egészében hatályban marad.

 

Védjegyhez fűződő jogok

A bejegyzett nevek minden esetben a jogosult cégek kizárólagos tulajdonát képezik. Az OilPower.hu javára bejegyzett védjegyeket, logókat, neveket és domain neveket üzleti céllal senki nem használhatja. Ezeknek a védjegyeknek az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokban foglaltakkal. Nem alkalmazhatja azokat a Nyeste Róbert János Egyéni vállalkozó jó hírnevének rontására.

 

Webáruház elérhetőségei

Székhely: 5100 Jászberény Ártér utca.9.(nem üzlet)

Adószám: 68806820-2-36

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:52279148

Erste bank:11600006-00000000-81076907

E-mail: oilpower.hu@gmail.com

Telefonos elérhetőségünk:+36-70-779-63-61

Az OilPower.hu webáruházat a Nyeste Róbert János Egyéni vállalkozó üzemelteti és felügyeli.

Minden jog fentartva!

OilPower Webáruház | OilPower Webáruház © 2021 | E-mail
Shophunter.eu a boltvadász