Kategóriák

Főbb akkumulátortechnikai fogalmak, meghatározások

Főbb akkumulátortechnikai fogalmak, meghatározások

 

Indítóakkumulátor

Az indító akkumulátor fő feladata, hogy az indítókulcs elfordításakor biztosítsa az indításhoz szükséges energiát. Emellett az akkumulátornak elég energiát kell tárolnia ahhoz, hogy a motor működését egy rövid, de a hazaérkezéshez vagy a szervizbe kerüléshez elég ideig biztosítsa, ha nem működik a generátor. Az indító akkumulátornak emellett biztosítania kell azon energiafogyasztó készülékek energiaellátását, amelyek nem kapcsolnak ki a motor leállításakor (mint például a világítás, mobiltelefonok, az audio rendszerek a légkondicionáló, stb.)

Az akkumulátorok címkéin olvasható feliratok tartalmát többnyire a gyártó országok hazai szabványai határozzák meg.

A mai magyar szabvány teljes mértékben megegyezik az európai IEC ajánlással, s csak kevéssé tér el a német DIN szabványtól.

 

CCA, CA, AH és RC -Szabványos értékek, amelyeket minden akkumulátor-gyártó alkalmaz egy adott akkumulátor tipus paramétereinek megadásában.

Hidegindító áram (Cold cranking amps vagy CCA vagy EN) az az áramerősség érték, amelyet az akkumulátor problémamentesen le tud adni 30 másodpercen keresztül -18C hőmérsékleten úgy, hogy a feszültsége nem esik 7.2V alá. Ezért a magas CCA érték különösen hideg időben bizonyul hasznosnak.

Indítóáram (cranking amp vagy CA) az az érték, amelyet hasonló körülmények között mérnek 0C hőmérsékleten. Ezt az értéket MCA-nak (marine cranking amps) is nevezhetik. A melegindító áram elnevezés (Hot cranking amps - HCA) már szinte sehol sincs használatban, ez 27C hőmérsékleten értendő.

Amperóra (AH) az akkumulátor kapacitását (energia befogadó-képességét) jelenti. 1 Amperóra egyenlő 1A áramerősség 1 órán keresztüli leadásával vagy 10A áramerősség 0,1 órán keresztüli leadásával, és így tovább. Tehát ha van egy készülékünk, amely 20A-t vesz fel és azt 20 percen keresztül üzemeltetjük, akkor az Amperóra-igény 20 (amper) × 0,333 (óra) = 6,67 Ah. Ciklikus és indító akkumulátorok Ah-kapacitása hazánkban általában 20 órás periódusra vonatkozik. Ez azt jelenti, ha egy akkumulátor 100 Ah-ás, akkor az 5A-t tud leadni 20 órán keresztül úgy, hogy az akkufeszültség nem csökken 10,5V alá.

 

Karbantartást nem igénylő akkumulátor - olyan, többnyire savval és árammal töltött, üzemkész állapotú (de lehet sav és áramtöltésnélküli) akkumulátor, ahol a karbantartási igénymentesség az elektrolitszint ellenőrzésének és a desztillált víz utántöltésének elmaradására szorítkozik. A gyártók különböző ötvözetek segítségével, gáztér kialakításával érik el e kedvező tulajdonságot.
Másrészt a keletkező gázokat katalizátorok alkalmazásával vízzé alakítják vissza. Önkisülési veszteségük minimális, ezért árammal feltöltött állapotban min. 6 hónapig tárolhatók. A "beépíteni és elfelejteni" kifejezés kizárólag az akkumulátorok desztillált vízzel való utántöltések elmaradására vonatkozik.Egyébként feltételezik, hogy ezek az akkumulátorok a gépjárműben rendeltetésszerűen vannak üzemeltetve.


Forgalmazott típusaik:

Karbantartásszegény (csekély karbantartást igénylő) akkumulátor - olyan,többnyire savval és ársmmal töltött, üzemkész állapotú (azonnal a kocsiba szerelhető, indításra kész) akkumulátor, melynél a gépjármű töltésszabályozójának beállításától függően csak évente egyszer-kétszer kell desztillált vízzel az elektrolitszintet beállítani. Kevesebb savgőz kerül ki a dugók furatain keresztül a cellákból (a gázképződés mérséklése folytán), így kímélve a gépjárművet és a környezetet. Ellenállóbbak a túltöltés káros hatásaival szemben (ezért élettartamuk hosszabb). Önkisülésük minimális, 6 hónapig tárolhatók jelentős tárolóképességveszteség nélkül.

Karbantartásmentes (abszolút gondozásmentes) akkumulátor - olyan savval és árammal töltött és biztonsági szeleppel ellátott (azonnal kocsiba tehető, s indításra alkalmas) akkumulátor, melynek elektrolitfogyását speciális ötvözetek alkalmazásával minimálisra csökkentették. Ezeknél a többnyire teljesen zárt típusoknál desztillált víz utántöltése nem lehetséges-, a telep garantált élettartama alatt erre nincs is szükség. Önkisülési veszteségük minimális. Egyes típusok árummal feltöltve több évig tárolhatók (lásd később). A szabvány követelményeinek első kritériuma szerint egy akkumulátor akkor tekinthető gondozásmentesnek (karbantartásmentesnek), ha a laborvizsgálatok során (40 °C ±2 °C hőmérséklelen 500 órán keresztül 14,4 V ±0,05 V (2,4 V/cella) állandó feszültségen töltve) az 1 amperórára (Ah) jutó vízveszteség (vízfogyasztás) nem haladja meg a 6 grammot. Ez egy gyorsított vizsgálat, ugyanis a gyakorlatban nem fordul elő 21 napos folyamatos vízbontási feszültségű töltés melletti üzemelés. Az elektrolitszint-csökkenés ekkor sem haladja meg pl. egy 44 Ah-s típusnál a kb. 9 mm-t, ami kisebb mint az edényen található max. és min. jel közötti 10 mm-es különbség. Az utóbbi időben a 6g/Ah-ás vízveszteség értékét az autógyárak tovább szigorították és csak azt fogadják el beszállítónak, aki képes 3g/Ah alatti vízveszteségű akkumulátorokat gyártani.

A gondozásmentesség második fontos kritériuma. hogy az ugyancsak 40 °C ± 2 °C hőmérsékleten 9 napig tárolt akkumulátor hidegindító képessége még megfelelő legyen, vagyis 18 °C-os hidegben 4,5 C20 ... 5 C20 értékú terhelőáram (kisütőáram) mellett a 12 V-os akkumulátor kapocsfeszültsége a 30. másodpercben se csökkenjék 7,2 V (1,2 V/cella) feszültség alá. (Ez a 4,5 C20 ... 5 C20 kisütóáram pl. a PERION 6A55XX 55 Ah-ás akkumulátorcsaládnál 255 A).

Szárazon töltött akkumulátor - savval való feltöltés után üzemkész akkumulátor. Az ilyen akkumulátorokat a gyártó formálás után árammal feltölti, majd a lemezeket savmentesíti, kiszárítja, majd a negatív lemezek felületét légzáró védőréteggel vonja be, s ezt követően építi össze a telepet.

Blokkformálásra előkészített akkumulátor (Sav- és áramtöltés nélküli akkumulátor). A kereskedelemben még kapható akkumulátorfajta. Sem savval, sem árammal nincs feltöltve. Csak sav és áramtöltés után vehető használatba az előírt gyári üzembehelyezési műveletek (savbetöltés, pihentetés, savszint-ellenőrzés, üzembe helyező töltés stb. ) után.

Az akkumulátor címkéjén lévő feliratok és jelentésük

Egy gépjárműindító akkumulátor címkéjén (adattábláján) megtalálható:
a gyártó neve, az akkumulátor típusa (pl. Monbat Premium 75Ah), fajtajelölése (pl. abszolút gondozásmentes, hibrid rendszerű, kalciumos ólomötvözettel gyártott) és főbb elektromos paraméterei, pl. 12 V, 62 Ah. 420 A (MSZ) 550 A, (SAE) valamint a termék egységes termékazonosító kódja (ETK) a pontos és félreérthetetlen azonosítás céljából. Itt a 12 V az akkumulátor névleges kapocsfeszültsége, a 62 Ah a 20 órára vonatkoztatott tárolóképesség, a 420 A (MSZ) és 550 A (SAE) pedig az MSZ, illetve az SAE szabvány szerinti hidegindító áramértéket jelöli.

A főbb elektromos paraméterek jelentése a következő:

- Elektromos tárolóképesség (kapacitás) -az az elektromos töltés, amelyet a feltöltött akkumulátorból meghatározott feltételek mellett kivehetünk. Más szóval az a meghatározott villamosenergiát leadó képesség, amelyet az akkumulátor egy meghatározott időtartam alatt (az 1,75 V/cella végső kisütő feszültségértékre esésig) teljesíteni tud. A tárolóképességet a gyártó cégek 20 órás kisütési időtartamra adják meg. (Egy 45 Ah-ás akkumulátor kb. 20 órán át tud 2,25 A-es kisütőáramot leadni a kapocsfeszültségének 10.5 V-ra való csökkenéséig). A növekvő kisütőáram tárolóképesség-csökkenést okoz.

- Hidegindító képesség, hidegindítási áram, hidegindítási amperszám, hidegstart-áramérték. (CCA-Cold Cranking Amps)
A gépjárműindító akkumulátort -l8 °C-os hidegben, a típusára megadott értékű terhelöárammal kisütve:
- DIN szabvány szerint: a 30. másodpercben a kapocsfeszültség nem eshet cellánként 1.5 V (12 V-os telepnél 9 V) és a 150. másodpercben cellánként 1 V (12 V-os telepnél 6 V) alá.
- MSZ (IEC) szabvány szerint: a 60. másodpercben a feszültség nem eshet cellánként 1,4 V (12 V-os telepnél 8.4 V) alá.
- SAE amerikai szabvány szerint: a 70. másodpercben a feszültség nem eshet cellánként I,2 V (12 V-os telepnél 7.2 V) alá.

 

A fentiekből belátható, hogy miért van nagyobb hidegindítási áramérték feltüntetve az amerikai típusok címkéin, mint az azonos edényméretű európaiakén. A DIN szabvány szerint megjelölt akkumulátorokon pl. az Ah-ban megadott tárolóképesség mellett a hidegindítási áramot a következőképpen adják meg: 72 Ah/430 A. Egyéb megjelöléseknél a szabványra többnyire zárójelben utalnak. - Tartalék tárolóképesség, tartalék kapacitás - azt mondja meg, hogy a teljesen feltöltött akkumulátor 25 °C hőmérsékleten 25 A terhelőárammal mennyi ideig süthető ki úgy, hogy az akkumulátor cellafeszültsége ne csökkenjen 1,75 V (12 V-os telepnél 10,5 V) feszültségérték alá. Ez a percekben kifejezett szám megfelelő rátartással megadja, hogy a motor és az egyéb elektromos fogyasztók mennyi ideig működtethetők a gépjármű áramellátó rendszerének (generátor, egyenirányító, feszültségszabályozó, generátor-ékszíj stb.) meghibásodása esetén. (Ezen idöérték választ ad arra a kérdésre, hogy a kocsit a legközelebbi javítóműhelyig el tudjuk-e vezetni, ha az ékszíj elszakad, vagy ha az áramellátó rendszer valamilyen más hibája következik be. Egy 55 Ah-s akkumulátor tartalék tárolóképessége 25 A-es terhelárammnál mérve kb. 90 perc. Nappali közlekedésnél 8 ... 10 A-es terhelőárammal számolva, 4 ... 5 órai autózásra van lehetőségünk, s ezt követően újból fel kell töltenünk akkumulátorunkat.

 

Gondozásmentes akkumulátorok töltése

A gondozásmentes akkumulátor esetében, ha azt valamilyen okból tölteni kell (pl. égve felejtett lámpák, vagy egyéb fogyasztók rendellenes üzemeltetése álló járműben stb.), akkor a járműből kiszerelt akkumulátor töltőáramát úgy kell megválasztani, hogy az a névleges tárolóképesség értékének 0,08...0,1-szerese legyen. PI. 54 Ah-ás típus esetén az alkalmazható töltőáram: 0,08*54...0,1*54 = 4,3 ... 5,4 A. A töltést addig kell folytatni, míg az elektrolit sűrűsége minden cellában eléri az 1,27 ... 1,30 kg/dm3 értéket, megfelelő elektrolitszint mellett, 20 °C-on mérve. Az abszolút gondozásmentes akkumulátoroknál a fentiekben leírt töltési mód csak azoknál a kiviteleknél alkalmazható, melyeknél a víz utánpótlásának lehetösége biztosított (ha pl. a gyártmánycímkével leragasztott cellák záródugói eltávolíthatók). E töltési módnál ugyanis a feszültség meghaladja a 14,4 V-ot, s a töltés végén erős gázfejlődés lép fel, mely az elektrolitbam lévő víz mennyiségét csökkenti. Ezzel a töltési eljárással az akkumulátor teljes töltöttségét érhetjük el.Az abszolút gondozásmentes akkumulátoroknál a töltést olyan automata töltőberendezéssel célszerű elvégezni, mely a töltést a 14,4 V-os akkumulátor kapocsfeszültségnél megszünteti, (ill. ezt követően csökkenő áramra való átváltással az a 14,4 V-os vízbontási feszültség alatt marad.) Hagyományos töltőberendezés alkalmazásánál (mely az állandó feszütségü töltést nem teszi lehetővé) a töltőáramot úgy kell megválasztani, hogy az a névleges tárolóképesség-értékének 0,05-szöröse legyen. PI. 54 Ah-ás típus esetén: 0,05*54 = 2,7 A. A töltést 12 ... 14 órán át kell folytatni. Ezt a töltési módot csak teljesen kisütött akkumulátoroknál szabad alkalmazni. Megjegyezzük, hogy a leírt két utóbbi töltési módszemél (ahol nem lépjük túl a 14,4 V-os vízbontási feszültséget), a teljesen zárt, abszolút gondozásmentes, teljesen kimerült akkumulátorok 65 ... 80%-os töltöttségi állapotba kerülnek.

 

Az akkumulátor töltése

 Legfontosabb, hogy ne felejtse el az akkumulátorból kivett energiát mielőbb vissza is tölteni. Ha nem így tesz, akkor az elszulfátosodás beindul, amely a kapacitás és élettartam csökkenéséhez vezet. A gépjárművek generátora egyben akkumulátortöltő is és általában jól végzi a feladatát egészen addig, amíg az akkumulátort nem sütjük ki túlságosan. A generátor a mélykisütött akkumulátort rendszerint túltölti, ami megint csak nem tesz jót az akkunak. Általában egy mélykisütött indítóakkumulátort kb. tízszer tud a generátor újratölteni. Az akkumulátorok szeretik, ha megfelelő karakterisztika szerint töltik fel őket, különösen mélykisütött állapotukból. Ezt az optimális töltési karakterisztikát 3 lépcsős töltési karakterisztikának nevezzük. Ezt a karakterisztikát csak speciális processzorvezérelt akkumulátortöltők képesek nyújtani, ilyen töltőket egyáltalán nem vagy csak ritkán látni a barkácsáruházak polcain. Az első lépcső a teljes töltés (bulk charging), ahol az akkumulátor a kapacitásának kb. 80%-át visszanyeri a töltő maximális áramú és feszültségű töltése mellett. Amikor az akkumulátor feszültsége eléri a 14,4V-ot, elkezdődik a második lépcső, a kímélő töltés (absorption charge). Ilyenkor a töltőfeszültség állandó 14,4V-os értéken marad és a töltőáram folyamatosan csökken egészen addig, amíg az akkumulátor töltöttsége el nem éri a 98% körüli értéket. Itt elkezdődik a harmadik lépcső, a csepptöltés (float charging), amely kb. 13,4V-os töltőfeszültséggel és alacsony (többnyire 1 amper körüli) töltőárammal kímélve tölti az akkumulátort. Ezzel az utolsó lépcsővel az akkumulátor töltöttsége eléri vagy megközelíti a 100%-os értéket. A csepptöltés ideje alatt az akkumulátor nem melegszik és a töltöttségi szintje közel 100%-os marad hosszú idejű pihenés alatt is. Megjegyezzük, hogy bizonyos zselés vagy AGM akkumulátorok speciális töltési karakterisztikát igényelnek.

Akkumulátor karbantartás:


Az akkumulátor élettartamát nagymértékben befolyásolja a megfelelő karbantartás.

 

A folyadékszint ellenőrzése:

Az akkumulá­torfolyadék vagy elektrolit,kénsav és desz­tillált víz keveréke. Szintje akkor megfelelő, ha éppen ellepi az akkumulátorlemezeket, ami az  akkumulátor tetején lévő töltőnyílásokon át el­lenőrizhető. Egyes akkumulátorokat teljes élettartamukra lezárnak, ezért sohasem kell utántölteni őket; többségükben azonban idő­vel csökken az elektrolitszint, ahogy a folya­dékban lévő víz elpárolog.

Az akkumulátor ellenőrzéséhez és utántöl­téséhez a cella fedelén lévő betöltőnyílások­ról vegye le a sapkát vagy záródugót, és a gyógyszertárakban vagy benzinkutaknál kap­ható desztillált vízzel töltse fel a megfelelő szintig. Némelyik akkumulátor külső felén fo­lyadékszintjelzővel ellátott átlátszó műanyag burkolat van. Ügyeljen rá, nehogy az elektro­lit a testére vagy a karosszériára fröccsenjen, mert maró hatású! Ha ez mégis megtörténik, bő vízben azonnal mosakodjon meg, és ön­tözőcsővel mossa le az autót. A cellák lezá­rása előtt ellenőrizze, hogy a sapkán vagy zá­ródugón lévő szellőzőnyílások nincsenek-e eldugulva. Ha igen, vékony drótdarabbal tisz­títsa ki őket.

Meleg időben gyakrabban - általában két­hetenként - ellenőrizze az akkumulátort, mi­vel ilyenkor a folyadék gyorsabban párolog­hat. Ha valamelyik cellában, a többiektől elté­rően, jobban csökken a folyadékszint, az a cella valószínűleg hibás, és lehet, hogy az egész akkumulátort ki kell cserélni. A cellák ugyanis összeköttetésben állnak egymással, és ha az egyik tönkremegy, akkor az akkumu­látor nem töltődik fel. Ha hirtelen a szokásos­nál több utántöltésre van szükség, lehet, hogy az akkumulátor túltöltődik. Autóvilla­mossági szakemberrel ellenőriztesse a töltő áramkört.

 

Kábelsaruk ellenőrzése:

Az akkumulátor­sarunak számos típusa létezik, de mindegyik­re ugyanaz a szabály vonatkozik - a saru és az akkumulátorpólus egymással érintkező fe­lületeinek szennyeződés- és korróziómentes­nek kell lenniük, és a sarut erősen rá kell szo­rítani a pólusra. A pólusokon kialakuló porszerű lerakódást ecettel távolítsa el, majd dörzsvászonnal vagy drótkefével tisztítsa meg a fémet. A sa­rupofákat dörzsvászonnal vagy kis, finom re-szelővel tisztítsa meg. A pólusokat és a saru­kat a sóképződés és a korrózió csökkentése végett kenje be savmentes vazelinnel (zsírt ne használjon), majd a sarukat szorosan he­lyezze vissza.

Savsűrű­ség ellenőrzése mérővel:

A savsűrű­ségmérő egy üvegcső, amelynek egyik végén gumilabda, a másik végén gumicső van, be­lül pedig egy úszó - az autóalkatrész-üzletek­ben olcsón beszerezhető. Az elektrolit fajsú­lyának mérésével ellenőrizze az akkumulátor töltési szintjét. Nyomja össze a gumilabdát, és dugja a csövet az egyik cellába. Engedje el a gömböt, hogy megfelelő mennyiségű fo­lyadékjusson a csőbe ahhoz, hogy megemel­je az úszót. Az úszó talpánál lévő fokbeosz­tást olvassa le a csőben lévő folyadékszint magasságában. Ha az érték 1,28 kg/dm3, akkor az akkumulátor teljesen fel van töltve; a félig feltöltött akkumulátor savsűrűsége 1,23 kg/dm3; ha 1,13 kg/dm3 alatt áll, az akkumu­látor teljesen kimerült.
Ismét nyomja meg a gumilabdát, hogy az elektrolitot visszaengedje a cellába, majd egyenként ellenőrizze a többi cellát is. Az egymáshoz viszonyított értéküknek 0,04 ér­tékhatáron belül kell lennie, minden más ér­ték tönkrement cellát jelez. Amikor az akkumulátort visszahelyezi az autóba, először mindig a táppólust csatlakoz­tassa. A legtöbb modern gépkocsit negatív földelőrendszerrel látják el, tehát először a pozitív pólust kell csatlakoztatni; egyes ré­gebbi típusokban pozitív földelőrendszer van, ebben az esetben a negatív pólust kell elő­ször csatlakoztatni.

 


   

Ebben a kategóriában nincsenek termékek.

Kérjen árajánlatot, Klikk ide!

OilPower Webáruház | OilPower Webáruház © 2021 | E-mail
Shophunter.eu a boltvadász